Powrót

2024

Innova Capital zamyka siódmy fundusz z rekordowym wynikiem 407 mln euro

Innova Capital zamyka siódmy fundusz z rekordowym wynikiem 407 mln euro

Innova Capital, wiodąca firma private equity w Europie Środkowej, ogłosiła zamknięcie swojego najnowszego funduszu - Innova/7, w ramach którego pozyskała łącznie 407 mln euro. Osiągnięcie to stanowi przełomowy moment w historii Innova, bowiem siódmy fundusz przekroczył zarówno początkowy cel - 350 mln euro, jak i hard cap, czyli maksymalną wielkość funduszu określoną na kwotę 400 mln euro. Pomimo niestabilnej sytuacji gospodarczej w Europie i trudnych warunków w zakresie pozyskiwania kapitału, proces zakończył się spektakularnym sukcesem.

Najnowszy fundusz zyskał zainteresowanie zarówno wśród zagranicznych graczy instytucjonalnych i komercyjnych z Europy oraz Ameryki Północnej, jak i inwestorów z Polski, których łączny udział wyniósł ponad 25 proc. W ramach najnowszego funduszu firma skoncentruje się na inwestycjach w trzech sektorach takich, jak usługi dla biznesu/usługi finansowe, przemysł oraz produkty i usługi konsumenckie związane ze stylem życia (w tym opieka zdrowotna), ze szczególnym naciskiem na cyfryzację i integrację nowoczesnych technologii w każdym z wymienionych obszarów. Ponadto, kluczowym elementem zarządzania funduszem jest nowa strategia ESG Innova, która została spięta w haśle „Beyond Profit”. Podejście to zakłada m.in.  przeprowadzanie dogłębnej analizy planowanych inwestycji celem identyfikacji możliwości wzrostu opartych na czynnikach ESG, przy jednoczesnej kompleksowej ocenie związanego z tym ryzyka i wpływu.  

„Finalizacja Innova/7 zbiega się z 30-leciem istnienia naszej firmy. Tym samym, czwartą dekadę działalności Innova rozpoczynamy z największym kapitałem, jaki do tej pory zgromadziliśmy w jednym funduszu, nową strategią ESG, dzięki której będziemy jeszcze skuteczniej budować wartość naszych spółek portfelowych oraz nowymi pomysłami na rozwój firmy. Dziękujemy zarówno wieloletnim, jak i nowym inwestorom, a także instytucjom, przedsiębiorcom i funduszom rodzinnym za zaufanie, jakim obdarzyli nas w trakcie naszej podróży. Podziękowania kierujemy również do wszystkich partnerów, którzy przez lata byli naszym filarem wsparcia. Przed nami ciekawy czas, który chcemy wykorzystać na wsparcie firm z Europy Środkowej w rozwoju strategicznym i poszukiwaniu nowych możliwości wzrostu” – wskazał Krzysztof Kulig, Senior Partner w Innova Capital, odpowiedzialny za proces pozyskiwania funduszy.

Pierwsza z inwestycji Innova/7, w ramach której Innova nabyła Grupę NETOPIA, rumuńskiego dostawcę usług płatniczych została zrealizowana w maju 2023 r. Następnie Innova Capital zainwestowała również w R-GOL – multibrandowego dystrybutora akcesoriów piłkarskich, EMI Group dostarczającą systemy bramowe i przeładunkowe, Pfleiderer Polska – producenta płyt drewnopochodnych, a także Dimark Manufacture S.A. dostawcę autorskich rozwiązań dla systemów obsługi bagażu (BHS) oraz CloudFerro oferującą usługi chmurowe dla europejskiego sektora kosmicznego. 

Jeśli chodzi o pozostałe fundusze, Innova zapewniła swoim inwestorom wysoką płynność środków finansowych dzięki zbyciu wszystkich spółek, które pozostawały w portfelu Innova/5, a także pierwszemu dużemu wyjściu z inwestycji w ramach funduszu Innova/6. Aktywa pozostałe w szóstym funduszu Innova planuje wykorzystać do realizacji kolejnych przejęć w ramach istniejącego portfela (add-on).

Pozostałe aktualności