Powrót

2022

Innova Capital ogłasza pierwsze zamknięcie funduszu Innova/7 z wynikiem przekraczającym 220 mln euro

Innova Capital ogłasza pierwsze zamknięcie funduszu Innova/7  z wynikiem przekraczającym 220 mln euro

Innova Capital, wiodąca w Europie Środkowej firma private equity, ogłosiła pozyskanie ponad 220 mln euro w ramach pierwszego zamknięcia swojego najnowszego funduszu - Innova/7. Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, Innova zrealizowała ponad 60 proc. ostatecznego celu, ustalonego na kwotę 350 mln euro w ciągu zaledwie 10 miesięcy.

Zdecydowana większość kapitału powierzona została przez inwestorów z poprzednich funduszy. Zobowiązania zostały podjęte przez globalną bazę inwestorów, w tym inwestorów komercyjnych i międzynarodowe instytucje finansowe.

Innova wierzy, że technologie i digitalizacja będą podstawą udanych inwestycji w trzech sektorach, takich jak przemysł, usługi dla biznesu (w tym usługi finansowe) oraz rynek produktów i usług konsumenckich związanych ze stylem życia (w tym opieka zdrowotna), na których chce się skoncentrować. Podobnie jak w przeszłości, Innova Capital skupi się na inwestycjach w udziały większościowe, w spółkach wycenianych na 50–150 mln euro, obejmując pakiety o wartości 25–40 mln euro. Ponadto, strategia funduszu Innova/7 będzie opierać się na dwóch kluczowych typach transakcji, w ramach których firma odnosiła w przeszłości znaczące sukcesy – na sukcesji założycielskiej oraz konsolidacji sektorowej, w tym charakterystycznej dla Innova strategii Platform+.

Innova zawsze koncentrowała się na standardach związanych ze Środowiskiem, Odpowiedzialnością społeczną i Ładem korporacyjnym – ESG, a jej podejście ewoluowało – od ukierunkowania na wykrywanie i ograniczanie ryzyk związanych z ESG, do proaktywnego poszukiwania możliwości w zakresie odpowiedzialnego inwestowania i zrównoważonego rozwoju. Innova chce być pionierem w tym obszarze, a ESG będzie odgrywać znaczącą rolę w procesie tworzenia wartości i strategii Innova/7.

“Od naszego ostatniego procesu pozyskiwania funduszy, zakończonego w 2018 r., Innova konsekwentnie stara się wykraczać poza założenia inwestycyjne, co do których zobowiązaliśmy się wobec naszych inwestorów. Zaowocowało to kilkoma spektakularnymi wyjściami z inwestycji, jak również bardzo prężnie działającym portfelem, pomimo pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie. Dziękujemy inwestorom uczestniczącym w pierwszym zamknięciu funduszu Innova/7 za ich zaufanie i zaangażowanie. Pozwoli nam to w pełni wykorzystać potencjał niezwykle interesującej serii nowych transakcji” – mówi Krzysztof Kulig, Senior Partner, odpowiedzialny za pozyskanie kapitału. 

Od 1994 r. sześć funduszy inwestycyjnych Innova Capital osiągnęło łączną kwotę 1,2 mld euro w aktywach i przyczyniło się do rozwoju ponad 60 firm zlokalizowanych w 10 krajach regionu. Cztery pierwsze fundusze zostały już pomyślnie zbyte, a w ramach Innova/5 pozostała tylko jedna inwestycja (Flokk – producent siedzisk biurowych), po niedawnym niezwykle udanym wyjściu ze słoweńskiego Trimo (systemy fasadowe), co przyniosło ponad 4,7-krotny zwrot z inwestycji. W ramach piątego funduszu firmie udało się także wyjść z PeP (Polskie ePłatnosci), wiodącego procesora płatności, co przyniosło jej 5,2-krotny zwrot. W ramach Innova/6 dokonano dziewięciu inwestycji, a pozostałe w funduszu aktywa Innova wykorzysta do realizacji kolejnych przejęć w ramach istniejącego portfela (follow-on).

Pozostałe aktualności