Powrót

2020

Innova Capital sprzedaje udziały w PEKAES

Innova Capital sprzedaje udziały w PEKAES

Innova Capital, a leading Central European private equity firm, has announced the sale of its entire stake in logistics operator PEKAES to sector player GEODIS of France. The transaction is subject to regulatory approvals.

Od momentu wejścia Innova Capital do spółki pod koniec 2015 roku, PEKAES odnotował znaczący wzrost wartości. Dzięki korzyściom skali oraz zwiększaniu efektywności, wskaźnik EBITDA spółki wzrósł w tym okresie o ponad 100%. Skoncentrowano się na rozwoju kluczowej dla spółki dystrybucji ładunków drobnicowych (LTL) oraz na zwiększeniu przychodów z transportu intermodalnego, które w obydwu przypadkach od momentu wejścia funduszu, podwoiły się. Obecnie PEKAES rozwija się dzięki silnej pozycji rynkowej, z blisko 5 milionami miejsc paletowych przewożonymi w sieci drobnicowej w ciągu roku. Ponadto, stały wzrost wolumenu przewozów drobnicowych na poziomie 13% (średnia roczna stopa wzrostu w latach 2015-2020) potwierdza dobre perspektywy spółki na przyszłość.

„Sukces transformacji biznesowej PEKAES oraz imponująca ekspansja spółki na polskim i międzynarodowym rynku logistycznym, która wzbudziła zainteresowanie GEODIS, nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy zespołu Innova Capital i kierownictwa spółki. Jestem im bardzo wdzięczny za zaangażowanie oraz inicjatywę. Wspólnie zbudowaliśmy operatora logistycznego „wagi ciężkiej”, a o jego sile i odporności świadczy m.in. to, jak dobrze firma radzi sobie z pandemią Covid-19, mającą znikomy wpływ na bieżące wyniki” stwierdził Krzysztof Kulig, Senior Partner w Innova Capital.

„Przejęcie jest dużym krokiem w kierunku konsolidacji obecności GEODIS w regionie, który uważamy za strategiczny dla rozwoju naszej Grupy. PEKAES ma doskonały zasięg geograficzny działalności, a zespół firmy jest wysoko ceniony za jego profesjonalizm. Uzupełniające się portfele klientów i połączone kompetencje pozwolą nam zaoferować polskim firmom szeroki zakres usług międzynarodowych. Nasi klienci będą mogli skorzystać z doświadczenia PEKAES w Polsce, która jest trzecim największym rynkiem logistycznym w Europie. Cieszymy się, że możemy powitać wszystkich pracowników i kierownictwo PEKAES w rodzinie GEODIS" powiedziała Marie-Christine Lombard, Dyrektor Generalna GEODIS.

„W ciągu ostatnich pięciu lat PEKAES rozwijał się bardzo dynamicznie i wdrożył przygotowany na ten okres program strategiczny. Osiągnęliśmy cele wyznaczone na lata 2016-2020, a w naszym długoterminowym planie rozwoju postawiliśmy sobie za cel połączenie siły naszej organizacji z międzynarodowym inwestorem strategicznym. GEODIS, jako globalny operator usług logistycznych, jest dla nas idealnym partnerem. Jesteśmy dumni, że wiodąca światowa firma logistyczna tak pozytywnie oceniła nasze osiągnięcia biznesowe, organizację naszych firm, a także potencjał i możliwości rozwoju w nadchodzących latach" powiedział Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.

Z siedzibą w Błoniu, w centralnej Polsce i w pobliżu Warszawy, PEKAES świadczy kompleksowe usługi logistyczne. Firma posiada jedną z najbardziej efektywnych sieci drobnicowych w Polsce, zbudowaną z 20 krajowych terminali dystrybucyjnych. Zarządza również siecią 6 magazynów logistycznych, 1 kontenerowym terminalem kolejowym, 2 kolejowymi terminalami do przeładunku materiałów sypkich, 3 biurami spedycji morskiej i lotniczej, 2 biurami obsługującymi przeprawy promowe, 7 agencjami celnymi, zatrudniając ponad 1200 pracowników.

Spółka przeszła gruntowną transformację z tradycyjnego biznesu transportu drogowego w nowoczesny, konkurencyjny biznes logistyczno-intermodalny, spełniający najwyższe międzynarodowe standardy. Prowadząc działalność na szeroką skalę w Polsce, PEKAES zajmuje się również transportem ładunków w Europie, ściśle współpracując z 17 sprawdzonymi partnerami zagranicznymi w ponad 40 krajach.

W ciągu pięciu lat posiadania udziałów w PEKAES przez Innova, spółka realizowała strategię ciągłego inwestowania w rozbudowę terminali drobnicowych, finansowaną dzięki wysokiej generacji gotówki oraz środkom pieniężnym, pochodzącym ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z jej podstawową działalnością. W ciągu zaledwie ostatnich 2 lat PEKAES otworzył i zmienił lokalizację 8 terminali dystrybucyjnych w sieci drobnicowej. W 2020 roku, oprócz uruchomienia swojego dwudziestego oddziału w Mińsku Mazowieckim oraz nowych terminali w Lublinie i Olsztynie, PEKAES powiększył także powierzchnię magazynową na Mazowszu, w Kielcach i Krakowie. Ponadto PEKAES jest właścicielem 100% udziałów w spółce Spedcont (terminal intermodalny w Łodzi) oraz CHEMIKALS (2 terminale masowe w Braniewie i Skandawie). Pod kierownictwem Innova Capital, grupa zmieniła model biznesowy Spedcont z obsługi kontenerów na zintegrowanego operatora intermodalnego, a dodatkowo zdywersyfikowała źródła przychodów CHEMIKALS poprzez uruchomienie nowej usługi przeładunku LPG.

Doradcy transakcyjni sprzedającego:

Rothschild & Co (doradztwo transakcyjne)

Greenberg Traurig (doradztwo prawne)

PwC (doradztwo finansowe, podatkowe i komercyjne)

 

O GEODIS

GEODIS jest wysoko cenionym, globalnym operatorem łańcucha dostaw, docenianym za swoje zaangażowanie w pomoc klientom w pokonywaniu ograniczeń logistycznych. Oferta firmy GEODIS, ukierunkowana na rozwój (optymalizacja łańcucha dostaw, spedycja, logistyka kontraktowa, dystrybucja i ekspres oraz transport drogowy), w połączeniu z jej globalnym zasięgiem – dzięki bezpośredniej obecności w 67 krajach oraz globalnej sieci obejmującej 120 krajów – przekłada się na czołowe miejsca w rankingach biznesowych – firma posiada 1. miejsce we Francji, 6. w Europie oraz 7. na świecie. W 2019 roku GEODIS zatrudniał ponad 41 000 pracowników na całym świecie i wygenerował sprzedaż na poziomie 8,2 mld euro.

www.geodis.com

O PEKAES

PEKAES, wiodący dostawca usług logistycznych z siedzibą w Polsce, zapewnia swoim klientom najbardziej efektywne zarządzanie ich towarami w całym łańcuchu dostaw. Firma oferuje kompleksowy zakres usług magazynowych, międzynarodową i krajową dystrybucję drobnicową, spedycję całopojazdową, morską, lotniczą i kolejową, a także logistykę towarów masowych i usługi intermodalne. PEKAES zatrudnia ponad 1200 osób w swoich 20 oddziałach w Polsce, 3 terminalach kolejowych i 6 magazynach logistycznych.

www.pekaes.pl