Powrót

2024

Innova Capital wesprze CloudFerro w kolejnej fazie ekspansji na europejskim rynku

Innova Capital wesprze CloudFerro w kolejnej fazie ekspansji na europejskim rynku

Innova Capital objęła pakiet mniejszościowy w spółce CloudFerro S.A., wiodącym dostawcy usług chmurowych dla sektora kosmicznego w Europie, realizując kolejną transakcję w ramach funduszu Innova/7. Innova wesprze spółkę m.in. we wzmocnieniu jej struktury organizacyjnej, a także wykorzystaniu wcześniejszych doświadczeń w ekspansji międzynarodowej i przyszłych przejęciach. Dzięki transakcji, fundusz rozszerza swoją obecność w europejskim sektorze zaawansowanych technologii.

Firma CloudFerro, założona w 2015 r. w Warszawie, jest dostawcą usług chmury obliczeniowej nowej generacji dla określonych branż. Oferuje rozwiązania i obsługuje chmury obliczeniowe m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, a także organizacji zajmujących się badaniem klimatu i nauką. Firma posiada zespół ponad 200 pracowników oraz własną infrastrukturę IT rozmieszczoną w wielu centrach danych w Europie. CloudFerro odgrywa wiodącą rolę w rozwoju kluczowych inicjatyw europejskich w zakresie obserwacji Ziemi. Jest to m.in. budowa i obsługa jednego z największych na świecie repozytoriów w tym sektorze – Copernicus Data Space Ecosystem – referencyjnego źródła danych dla konstelacji satelitów europejskiego programu Copernicus. Kolejnym projektem wdrażanym przez CloudFerro jest Destination Earth Data Lake, zapewniający dostęp do danych i zasoby do przetwarzania dużych zbiorów danych w środowisku chmurowym, w celu stworzenia bardzo dokładnych cyfrowych replik Ziemi. Ponadto, firma z powodzeniem zbudowała i jest operatorem platformy CREODIAS.eu, która zapewnia natychmiastowy dostęp do danych z obserwacji Ziemi programu Copernicus, możliwość ich przetwarzania w chmurze obliczeniowej oraz inne powiązane usługi. 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat, CloudFerro niemal czterokrotnie zwiększyło skalę działalności w Europie, stając się regionalnym liderem w swoim segmencie rynku. Stała współpraca spółki z renomowanymi instytucjami, takimi jak Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), Niemiecka Agencja Aerokosmiczna (DLR) czy Mercator Ocean jest dowodem najwyższej jakości specjalistycznych usług oferowanych przez firmę. 

„Wraz z nabyciem mniejszościowego pakietu udziałów w CloudFerro, weszliśmy na bardzo atrakcyjny rynek, od którego oczekuje się silnego wzrostu (+20% rocznie) w ciągu najbliższych kilku lat, napędzanego wspierającymi megatrendami. Wierzymy, że wiedza ekspercka Innova i ścisła współpraca ze spółką przełożą się na wzmocnienie jej pozycji na europejskim rynku kosmicznym i otwarcie nowych możliwości akwizycji. Te mogą pomóc CloudFerro w rozbudowywaniu oferty o dodatkowe usługi i kompetencje w zakresie obserwacji Ziemi, a także umożliwić szybsze wejście do nowych branż, takich jak opieka zdrowotna czy nauka, gdzie doświadczenie w przetwarzaniu dużych zbiorów danych obrazowych ma ogromną wartość ” – powiedział Krzysztof Kulig, Senior Partner, który nadzorował transakcję w imieniu Innova Capital.

„Wierzymy, że współpraca z Innova Capital otwiera nowy rozdział w rozwoju CloudFerro i ekspansji w Europie. Mamy nadzieję, że wykorzystamy nasze kompetencje i zasoby, w połączeniu z zasobami i możliwościami naszego nowego partnera, aby stać się europejskim czempionem przetwarzania dużych zbiorów danych w chmurze opartej na otwartych technologiach. Chcemy jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję na rynku satelitarnych obserwacji Ziemi i uczynić z nas partnera pierwszego wyboru w tym obszarze. Jednocześnie będziemy prowadzić badania i rozwijać możliwości w innych obszarach związanych z Big Data. Podsumowując, chcemy postrzegać inwestycję Innova jako mariaż liderów w swoich dziedzinach.” – powiedział dr Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro. 

Kluczowym czynnikiem tak dynamicznego rozwoju rynku, na którym działa CloudFerro, jest znaczący wzrost zastosowań danych z obserwacji Ziemi w takich dziedzinach, jak monitorowanie zmian klimatycznych czy środowiska morskiego, planowanie przestrzenne i urbanistyczne, gospodarka leśna,  rolnictwo i wiele innych. Branża korzysta także z szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii satelitarnych. Działając na bazie swoich doświadczeń, korzystnych trendów rynkowych i przy wsparciu Innova, CloudFerro planuje skoncentrować się m.in. na rozwoju oferty swoich usług oraz budowaniu najwyższej klasy kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji, otwierając w ten sposób nowe perspektywy wzrostu i innowacji.

O CloudFerro

CloudFerro świadczy innowacyjne usługi przetwarzania w chmurze. Dostarcza i obsługuje chmury obliczeniowe dla wymagających rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i nauki. Specjalizuje się w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi. Z rozwiązań CloudFerro korzystają wiodące instytucje, firmy i jednostki naukowe w Europie z różnych sektorów rynku, przetwarzające wielkie zbiory danych. Jako jedyna firma z Polski, CloudFerro jest głównym dostawcą (prime contractor) usług dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemieckiej Agencji Aero-Kosmicznej (DLR), EGI i wielu innych. Firma otrzymała prestiżową nagrodę EARSC EO Company Award 2023 za wybitne osiągnięcia i innowacje w europejskim sektorze obserwacji Ziemi, przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Firm Teledetekcyjnych EARSC. 

www.cloudferro.com/pl/

O Innova Capital

Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity działającym w Polsce i inwestującym w średniej wielkości spółki prowadzące działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Od momentu założenia w 1994 roku, Innova Capital zainwestowała ponad 1,2 miliarda euro w blisko 70 spółek zlokalizowanych w 10 krajach regionu. Innova została uznana przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) za Firmę Zarządzającą Roku 2023.

www.innovacap.com

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Kaczmarek, Innova Capital 

Tel.: +48 22 544 94 00

e-mail: ir@innovacap.com  

 

Agnieszka Darecka-Rojek, CloudFerro

Tel. +48 532 461 444

e-mail: adareckarojek@cloudferro.com  

 

Pozostałe aktualności