Fundusze Innova

Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994), Innova Capital zebrała siedem funduszy inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 1,5 mld EUR. Fundusze zrealizowały do tej pory blisko 70 inwestycji na terenie Europy Środkowo – Wschodniej. W grudniu 2023 r. Innova ogłosiła kolejne zamknięcie funduszu Innova/7 z wynikiem przekraczającym 357 mln euro.