Powrót

Energobit

Grupa inżynieryjna - usługi dla sieci przesyłowych

Energobit

EnergoBit Group SA jest wiodącą grupą inżynieryjną, specjalizującą się w świadczeniu usług i dostarczaniu komponentów dla elektroenergetycznych sieci przesyłowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Do Grupy należy 11 spółek, które oferują bardzo szerokie spektrum usług i produktów związanych z przesyłaniem energii elektrycznej (także w sektorze energii odnawialnej). Kluczowymi kompetencjami Grupy są: projektowanie, inżynieria, zarządzanie projektami pod klucz oraz usługi konserwacyjne.