Powrót

Provus

Usługi outsourcingowe dla banków (karta, POS i bankomat)

Provus

Provus i jej spółka zależna Romcard są wiodącymi dostawcami usług wydawania i personalizacji kart, operacji bankomatów i punktów sprzedaży, przetwarzania transakcji i przełączania usług handlu elektronicznego. Romcard jest weteranem branży, będąc pierwszym centrum przetwarzania kart w Rumunii i jedyną platformą handlu elektronicznego 3D-Secure certyfikowaną przez Visa i Mastercard.