Odpowiedzialność w biznesie

Innova zawsze miała świadomość, że jej obowiązkiem jest zachowanie równowagi pomiędzy dobrym zwrotem dla inwestorów a odpowiedzialnym podejściem do wszystkich innych interesariuszy. Jako jeden z pionierów w tym zakresie, wdrożyliśmy w ostatnich latach Politykę Odpowiedzialnego Inwestowania oraz pełny proces raportowania związanego z kwestiami środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG). 

We wszystkich naszych działaniach, zarówno na poziomie funduszy, jak i spółek portfelowych, kierujemy się wysokimi standardami etycznymi. Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzialne inwestowanie i przestrzeganie zasad ESG przekładają się także na praktyczne korzyści i stanowią siłę napędową w budowaniu wartości przedsiębiorstw w Europie Środkowej.

Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania została włączona do procesu inwestycyjnego Innova i stanowi kluczowy czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu naszych decyzji. Procedury dotyczące ESG są uwzględnione na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego, od wyboru transakcji i jej oceny, po fazę budowania wartości portfela po zakończeniu inwestycji.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla naszych partnerów i współpracowników są powyższe kwestie. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek sugestii, pytań lub opinii, dotyczących Innova czy też spółek, w które inwestujemy, zachęcamy do zapoznania się z rocznym raportem ESG oraz do korzystania z dedykowanego adresu e-mail: esg@innovacap.com

Zgłoś nieprawidłowość

Innova Capital rozwija kulturę sygnalizowania nadużyć i nieprawidłowości dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu, zapewniającego poufność i pełną anonimowość. Korespondencja jest szyfrowana, a dostęp do niej mają tylko członkowie Komitetu Etyki Innova. Każde zgłoszenie poddawane jest weryfikacji i analizie, pod warunkiem, że dane zawarte w zgłoszeniu umożliwiają przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Każde zgłoszenie jest ważne i zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przedstawiona tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać pod linkiem:

Zgłoś nieprawidłowość