Agnieszka Siarniewicz

Agnieszka Siarniewicz

Finance Manager

Agnieszka Siarniewicz dołączyła do zespołu Innova w 2016 roku. Jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami i bieżącym kontrolingiem spółek zarządzających funduszami Innova. Przed dołączeniem do Innova, Agnieszka zajmowała stanowisko Menedżera ds. kontrolingu w Eurocash S.A., Kontrolera Finansowego Grupy w Empik Media & Fashion S.A a także audytora finansowego w firmie Deloitte.

Agnieszka posiada tytuł magistra uzyskany na kierunku Finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Studia Podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej na tej samej uczelni. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta