Anna Zientkiewicz-Pakulska

Anna Zientkiewicz-Pakulska

Senior Investment Director

Anna dołączyła do zespołu Innova Capital w 2016 roku. Przedtem pracowała przez 9 lat w zespole Corporate Finance KPMG, gdzie była menadżerem odpowiedzialnym za realizację projektów fuzji i przejęć, między innymi w sektorach dóbr konsumpcyjnych oraz ochrony zdrowia.

Anna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada też tytuł CEMS Master in International Management zdobyty w ramach studiów w ESADE w Barcelonie oraz zdała wszystkie trzy poziomy egzaminu CFA.