Powrót

Phoenix Partners

Program prywatyzacji polskiej

Phoenix Partners

Poland Partners zainwestował w Phoenix BV - fundusz, który zainwestował w polski program masowej prywatyzacji poprzez zakup certyfikatów prywatyzacyjnych, które zostały przydzielone każdemu obywatelowi polskiemu.