ExecNet - Sieć kontaktów eksperckich

Innova już od samego początku swojej działalności (tj. w ramach Poland Partners) podkreślała, jak ważnym elementem strategii biznesowej jest sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim, który w dłuższej perspektywie stanie się fundamentem przyszłych sukcesów organizacji. Wykupy menadżerskie w Europie Środkowej i Wschodniej były i są w przeważającej mierze transakcjami MBI, a nie MBO, dlatego też to właśnie dostęp do utalentowanych managerów ma tak ważne znaczenie dla naszej strategii. Innova zdecydowała się sformalizować rozwój sieci pracowników kadry kierowniczej w ramach programu „ExecNet”.

Inicjatywa ExecNet polega na systematycznej rekrutacji talentów oraz budowaniu jak najlepszych relacji z przedstawicielami kadry kierowniczej.

Kilka cech wyróżniających:

  • Zróżnicowane pozyskiwanie talentów

    ExecNet koncentruje się na managerach zainteresowanych transakcjami MBI w kluczowych dla nas sektorach, którzy mogą mieć fundamentalne znaczenie dla identyfikacji ciekawych okazji inwestycyjnych. W przypadku pracowników kadry kierowniczej i konkretnych specjalistów, baza uzupełniana jest przez headhunterów oraz międzynarodowe sieci ekspertów (GLG) i Global PE Alliance.

  • Innova Executive Forum (IEF) i Executive Database

    IEF zrzesza obecnie blisko 250 członków w kluczowych sektorach. Coroczne spotkania tej grupy obejmują m.in. wystąpienia wielu interesujących prelegentów, dyskusje przy okrągłych stołach w ramach poszczególnych sektorów jak i ogólny networking.

  • Industry Panel Executives (IPE)

    Wybranym ekspertom branżowym oferujemy sformalizowane relacje, w tym umowy na wyłączność, które obejmują pełnienie funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółkach portfelowych Innova, wsparcie w ocenie inwestycji a także pomoc w realizacji pojawiających się naszych przedsięwzięć biznesowych.