O Firmie

Innova konsekwentnie skupia się na segmencie średnich przedsiębiorstw z Polski i Europy Środkowej. Inwestujemy w udziały większościowe w spółkach wycenianych na 25–150 mln euro, obejmując zazwyczaj pakiety o wartości 25–40 mln euro.

Mając blisko 30 lat doświadczenia na rynku, koncentrujemy się na trzech typach transakcji:

Główne rodzaje transakcji przeprowadzane przez Innova

Sukcesja założycielska

Innova jako preferowany partner strategiczny przedsiębiorców, chcących wycofać się z codziennego aktywnego zarządzania firmą, upłynniając część swoich udziałów, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści z dalszego wzrostu wartości biznesu.

Platform+

Pionierskie podejście Innova do konsolidacji rozdrobnionych branż. Typowa transakcja polega na połączeniu co najmniej dwóch podmiotów działających na tym samym rynku w celu wykorzystania korzyści płynących z synergii oraz pełnego potencjału połączonych przedsiębiorstw.

Corporate Carve-out

Innova jako wiarygodny partner korporacji, poszukujących nowego inwestora dla swoich działalności non-core oraz Zarządów spółek-córek, chcących realizować niezależne strategie rozwoju. Dzięki szybkiej ścieżce decyzyjnej oraz dużemu doświadczeniu w podobnych sytuacjach, minimalizujemy ryzyko transakcji dla wszystkich zaangażowanych stron.

Doświadczenie branżowe

Innova skupia się na wybranych, kluczowych branżach, przypisując do nich doświadczonych managerów inwestycyjnych. Sektory, na które zwracamy szczególną uwagę to:

Najważniejsze wartości Innova

Zespół Innova dokłada wszelkich starań, by konsekwentnie przestrzegać siedmiu podstawowych wartości. Nie zawsze udaje nam się zrealizować wszystkie jednocześnie, jednak zależy nam na przestrzeganiu ich w jak najszerszym zakresie. Staramy się, by wartości te były obecne w relacjach ze spółkami, wchodzącymi w skład naszego portfela oraz z kadrą zarządzającą podmiotów, z którymi współpracujemy.

  • Orientacja na sukces - Wspólnie z kadrą zarządzającą spółek staramy się opracowywać i wdrażać jasno zdefiniowane cele.
  • Dążenie do doskonałości - W środowisku o wysokim poziomie konkurencyjności doskonałość to jedyna pewna droga do sukcesu.
  • Kreatywność - Orientacja na sukces i dążenie do doskonałości wymagają jeszcze właściwego ukierunkowania. Promujemy obustronnie korzystne rozwiązania, które pozwalają pozyskać wsparcie wszystkich interesariuszy.
  • Praca zespołowa - Pragniemy stworzyć środowisko pracy sprzyjające osiąganiu ponadprzeciętnych wyników i pokonywaniu własnych ograniczeń. Jest to możliwe wyłącznie w duchu partnerstwa i pracy zespołowej.
  • Wzajemny szacunek - Aby zrozumieć punkt widzenia innych osób musimy uważnie wsłuchiwać się w ich opinie i poglądy, kładąc nacisk na otwartą, szczerą i bezpośrednią komunikację.
  • Właściwe postępowanie - Zawsze staramy się zapewnić sobie decydujący głos w zarządach spółek wchodzących w skład naszego portfela. Uważamy jednak, że posiadaną kontrolę należy wykorzystywać w sposób odpowiedzialny.
  • Radość - Zarówno dla nas, jak i dla kadry zarządzającej przejmowanych spółek realizowane wspólnie projekty wiążą się ze wzmożonym wysiłkiem i nadgodzinami pracy. Dlatego zależy nam, by praca nie była tylko i wyłącznie obowiązkiem, ale również źródłem radości i satysfakcji.