Beata Kawęcka

Beata Kawęcka

HR & Administration Manager

Beata Kawęcka jako HR & Administration Manager jest odpowiedzialna za administrację biurową oraz rekrutację personelu. Beata dołączyła do zespołu w 2006 roku jako Asystentka Steven’a Buckley.

Pani Kawęcka posiada licencjat z Marketingu i Zarządzania. Uzyskała również dyplom z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.