Inwestujemy w wyjątkowe przedsięwzięcia

Siła reputacji, unikalny dostęp do utalentowanych menedżerów i doświadczenie sektorowe - nasi inwestorzy mogą być pewni, że dokonamy właściwego wyboru kolejnych inwestycji. Naszym podstawowym celem jest uzyskanie jak najwyższego zwrotu z kapitału poprzez stosowanie najlepszych praktyk w naszej działalności inwestycyjnej.

 • Wiemy, gdzie szukać

  Każda udana inwestycja zaczyna się od zidentyfikowania odpowiedniej okazji. W naszych analizach wykorzystujemy głęboką, zdobywaną przez dekady wiedzę branżową w połączeniu z odpowiednim doborem celów inwestycyjnych. Zespół Innova ma systematyczny i praktycznie nieograniczony dostęp do atrakcyjnych transakcji w całym regionie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wcześnie dostrzec pojawiające się na rynku najlepsze okazje inwestycyjne, dzięki czemu zyskujemy przewagę przy realizacji transakcji.

 • Siła kompetencji i doświadczenia

  Znalezienie atrakcyjnej okazji inwestycyjnej to coś więcej niż umiejętność akademicka. Niezbędne są specjalistyczne doświadczenie z wielu dziedzin, wnikliwa analiza, ale też trochę intuicji. Jesteśmy dumni, że zespół Innova tworzą najlepsi eksperci w branży. Nasze umiejętności i doświadczenia - w tym również sporadyczne potknięcia - gromadzone niezmiennie od 25 lat oraz szereg udanych transakcji sprawiają, że nasz zespół nie ma sobie równych na rynku.

 • Odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu

  Ogromny wpływ na ostateczny sukces naszych inwestycji ma inicjatywa Executive Networks („ExecNet”), dzięki której udało się przekształcić nieformalną sieć kontaktów w strategiczne narzędzie poszukiwania talentów managerskich. Dzięki sieci ExecNet szybko i sprawnie pozyskujemy liderów do przejmowanych spółek, którzy następnie identyfikują nowe możliwości i ścieżki rozwoju. ExecNet jest dla nas źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej.

 • Wybrane typy transakcji

  Nasze podejście do inwestycji jest zawsze dostosowane do zmieniającej się sytuacji na rynku. Od wielu lat uważnie śledzimy wydarzenia w kluczowych dla nas branżach, dzięki czemu jako pierwsi dostrzegamy atrakcyjne możliwości konsolidacji. Jesteśmy przekonani, że koncentracja na wybranych kategoriach transakcji prowadzi do lepszych wyników inwestycyjnych. W przypadku Innova są to: Sukcesja założycielska, Platform+ oraz Corporate Carve-out. W naszej ocenie obecne trendy rynkowe stwarzają szczególnie korzystne warunki dla tych typów transakcji, umożliwiając osiąganie najwyższych zwrotów.

 • Najlepsze globalne praktyki

  Innova wprowadza w nowo przejętych spółkach najlepsze praktyki w zakresie ładu korporacyjnego. Efektywne procedury operacyjne, przejrzystość oraz krótko i długoterminowe planowanie mają kluczowe znaczenie w usprawnianiu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, przechodzących proces zmiany właściciela. Dzięki wdrażaniu zasad ESG inwestycje Innova mają pozytywny wpływ nie tylko na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa, ale również społeczeństwo i środowisko. 

Nasi Inwestorzy

Innova w ramach siedmiu dotychczasowych funduszy nawiązała współpracę z ponad 90 inwestorami.

Nasze Fundusze otrzymały znaczące wsparcie ze strony inwestorów instytucjonalnych i prywatnych z Europy i Ameryki Północnej. Należą do nich między innymi instytucje typu DFI (Development Finance Institutions), fundusze funduszy, fundusze rodzinne (tzw. family office), fundusze emerytalne i inne podmioty działające na rynkach światowych.

Inwestorzy według lokalizacji

 • 33% Wielka Brytania
 • 20% Stany Zjednoczone
 • 18% Skandynawia
 • 18% Szwajcaria
 • 11% Pozostała Europa

Inwestorzy według typu

 • 36% Fundusze Funduszy
 • 17% Fundusze rodzinne
 • 17% Fundusze emerytalne
 • 15% Instytucje ubezpieczeniowe
 • 9% Banki
 • 6% Fundacje

Informacje dla naszych inwestorów

Innova/7, nowy alternatywny fundusz inwestycyjny z siedzibę w Luksemburgu został zarejestrowany zgodnie z prawem luksemburskim. W zakresie aktywów i ryzyka funduszem Innova/6 zarządza AIFM (Alter Domus Management Company SA), nadzorowany i licencjonowany przez CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu).

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Katarzyną Kaczmarek (Relacje Inwestorskie), e-mail: ir@innovacap.com, tel.: +48 22 544 94 00